Gökhan Akyol

Beştepe, Nergiz Sk. No:7 /A D:46 Yenimahalle / Ankara

Property Types

 • 54% Konut Projeleri
 • 30% Ticari Projeler
 • 16% Arsalar

Property Status

 • 56% Satılık
 • 42% Yeni Fırsatlar
 • 2% Kiralık

Property Cities

 • 65% Ankara
 • 10% Antalya
 • 5% Kıbrıs
 • 21% Other

About Gökhan Akyol

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi’nde öğretmenlik mesleğine dair akademik bilgiler edinerek farklı eğitim ortamlarında uygulama fırsatı buldum.

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)’ne üye olarak kabul edilen, eğitim programlarının mesleki akreditasyonunun ise Londra merkezli Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (RICS) tarafından yapıldığı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimimi tamamladım.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, dünyada arazi, gayrimenkul, altyapı, yapım yönetimi (inşaat) ve çevre alanlarında mesleki gelişme ve profesyonelleşmenin sağlanması, yüksek kalitede eğitim, etik kurallar ve standartların geliştirilmesi, tüketici, kamu ve diğer paydaşların haklarının korunması konularında uluslararası standartlarda eğitim içeriğine sahip olup, eğitimi veren öğretim üyeleri de alanının en iyileridir.

Beni gayrimenkul konusunda farklı kılan bu konuda aldığım eğitimdir. Gayrimenkule baktığımda hangi potansiyelleri ile nasıl gördüğümün hissedilmesi adına aldığım dersler ve bu kapsamda hazırladığım bazı içerikler:

Yüksek Lisans kapsamında aldığım bazı dersler:

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme İlkeleri ve Uygulamaları

 • Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi

 • Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi

 • Kent Planlama

 • Sayısal Kadastro

 • Hukukun Temel Kavramları

 • Taşınmaz Hukuku

 • Muhasebe İlkeleri

 • Mühendislik Ekonomisi

 • Temel Finans Matematiği ve Proje Değerleme

 • Malzeme Bilgisi, Yapım ve Maliyet Analizleri

 • Mimari Tasarım

 • Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi

 • Para ve Sermaye Piyasaları

 • Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları

 • Toprak ve Su Koruma

 • Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

 • Türk Kentleri ve Tarihsel Gelişimi

 • Kır ve Kent Sosyolojisi

Yüksek Lisans dersleri kapsamında hazırladığım bazı rapor/sunumlar:

 • Türkiye’de 1980-2011 Dönemi Reel Faiz ve Kanuni Faiz

 • İtfa Planı Hazırlanması

 • Taşınmaz Değerleme Bilimi ve Uygulamalarına 2008 Sonrası Dönemde Küresel Finansal Krizinin Etkisi

 • Türkiye’de Kredi Kullanım Analizi (konut kredileri-üretim-tüketim- faiz-kapasite kullanımı istihdam- kurlar ile kredi kullanımı arasındaki ilişkilerin incelemesi )

 • Konut, Kredi, Geçim ve Yatırım Analizi

 • Natoyolu bölgesinde ilanda olan gayrimenkul değerlerinin cephe, bina yaşı, bulunduğu kat, oda sayısı gibi faktörlerden etkilenmesi

 • BİST’te İşlem Gören Şirketlere Dair Kavramlar ve Değer Analizi

 • Durali Alıç Mahallesi Demografik Yapısı

 • Arazide Alan Ölçümü ve Hesaplanması

 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Üzerine

 • Biyolojik Gölet Sistemleri, Doğaya ve Gayrimenkul Değerine Etkisi

 • Çankaya’nın Kültürel Varlıkları

 • ANKARA-İ29-b08-a-1-a İsimli 1000’lik Paftanın ArcGIS’de Sayısallaştırması

 • Yapılarda Jeotermal Enerji

 • Kinetik Mimari

 • Tatlı Su Ekosistem Hizmetlerinin Korunmasında Biyolojik Göletlerin Tasarlanması ve Önemi

Bu içeriklerin öneminin yanında dürüstlük, netlik ve samimiyet benim için eşsiz önemdedir.

0 gözden geçirmek

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Karşılaştırmak